Psychologisch Onderzoek

Cognitie is het verwerven, verwerken en presenteren van kennis.
Cognitieve functies zijn onder andere waarneming, aandacht, inprenting, geheugen, oriëntatie, denken, taalgebruik en vaardigheden.
Nature en nurture hebben invloed op de ontwikkeling van deze functies.

variatie in cognitie

Niet alleen de biologische ontwikkeling, maar juist ook de interactie met de omgeving maakt dat kinderen patronen ontwikkelen die hen helpen om zich staande te houden in deze wereld. Deze patronen of mechanismen zijn functioneel, maar kunnen de ontwikkeling ook in de weg staan. Het streven is om een kind en diens brede context bewust te maken van de sterke en minder sterke kanten, de eigen grenzen en de (leer)behoeften. Hier grip op krijgen draagt bij aan de motivatie en de ruggensteun die een kind nodig heeft om ontwikkelprocessen aan te gaan.

Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag zou een traject de volgende elementen in zich kunnen dragen:
• Intake
• Ontwikkelingsanamnese
• Intelligentieonderzoek
• Psychologisch onderzoek
• (Gedrags)observatie binnen de relevante context
• Adviesgesprek
• Psycho-educatie
• Behandeling kind
• Ouderbegeleiding

Wechsler Intelligence Scale for Children 5th Edition (WISC-V-NL)

Kinder IQ Test Plus (KIQT+)

Het Autistische Denken

De impact van visuele waarnemingsproblematiek