Over mij

Mijn naam is Sharon van Dijk – U-A-Sai, orthopedagoog sinds 2015, ACT therapeut sinds 2020, ECHA Specialist sinds 2023 en praktijkhouder van Vic Orthopedagogiek.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) heeft mijn blik op het hulpverlenerschap fundamenteel gevormd. Met deze evidence based gedragstherapie kun je leren om je perceptie ten aanzien van gebeurtenissen, gedachten en emoties te veranderen door als het ware uit te zoomen. Het creëert voelbare ruimte waarin je kunt gaan ervaren wat belangrijk voor je is en daar betekenis aan geven.

Je kunt pas groeien wanneer je je veilig voelt, wanneer er vertrouwen in je wordt uitgesproken en wanneer je eigenaar mag zijn van je eigen hobbelige ontwikkeltocht richting emotionele veerkracht. Niet voor alles is direct een sluitende verklaring te vinden, processen mogen de tijd krijgen om rijpen. In mijn werkwijze gaan we daarom bij voorkeur contextueel op zoek naar wat nodig is en wat werkt, voor jou.

Durf nieuwsgierig te zijn, ruimte in te nemen, je masker af te zetten, te ervaren en te falen! Deze basis in de zelfontplooiing is waar Vic Orthopedagogiek voor staat. Een duurzaam positief perspectief is ieder kind, iedere jongere, iedere student en iedere meegroeiende ouder gegund.